Více než desetiletý výzkum Akademie věd ČR a tým pod vedením Profesora Koláře a jeho kolegů, jasně potvrdili pozitivní vliv hypoxie na zdraví různorodých živočišných forem nejen v reálných podmínkách s vysokou nadmořskou výškou, ale i v laboratorních podmínkách simulované normobarové hypoxie za použití generátorů hypoxico.
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fantastické výsledky jsou především v oblasti léčby hypertenze (vysokého krevního tlaku) a prevenci infarktu, stejně tak jako v oblasti zmírnění následků po již prodělaném infarktu. Především na tuto oblast se výzkum Českých vědců z AV zaměřil.
Hypoxická terapie se jako podpůrná léčba používá už po řadu let na nejšpičkovějších Evropských, amerických i Australských klinikách. Jde především o střídavou metodu se zkratkou IHT, která je velmi účinná v léčbě především civilizačních nemocí, jako je astma, alergie, cukrovka, vysoký krevní tlak a v neposlední řadě i obezita (v hypoxickém prostředí se hubne mnohem rychleji než v běžné nadmořské výšce) a řada nemocí u lidí žijících ve vysokých nadmořských výškách téměř neexistuje, nebo jen s nepoměrně malou četností oproti populaci z nížin.
 
Zdravotnictví je tedy další z velmi důležitých oblastí, na kterou se v poslední době chceme zaměřit, vedle zlepšování krevních parametrů a výkonnosti u sportovců a aklimatizace u vysokohorských turistů a horolezců.
V příloze několik fotek speciální hypoxické komory na AV určené pro výzkum vlivu dlouhodobé hypoxie na hlodavcích. Komoru pro několik desítek hlodavců plní hypoxickým vzduchem hned tři generátory typu Hypoxico Everest summit II, které v ní simulují obsah kyslíku ve vzduchu jen 10% a mohou simulovat nadmořskou výšku až 6400m.n.m. při využití plného výkonu.
V současné době spolupracujeme s AV na dalším výzkumu v této oblasti a pokusíme se na základě našich podnětů a jejich zkušeností a možností, nastavit jasné protokoly pro maximální efekt využití hypoxie v praxi.
S tím souvisí i otevření nového hypoxického zařízení v Příbrami, které se bude věnovat zátěžovým testům, včetně těch hypoxických (u nás úplná novinka), indikovat metodu IHT pro zákazníky s hypertenzí a dalšími civilizačními nemocemi a zaměří se i na oblast kardiologie u rizikové skupiny lidí, nebo těch, kteří se po selhání srdce zotavují a chtějí využít tuto velmi účinnou, ale u nás zatím ne příliš používanou metodu.
M.M.