Efektivní cesta ke zvýšení sportovní výkonnosti
Zásobování svalů kyslíkem je ve sportu limitujícím faktorem výkonu!
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hypoxický trénink, tedy trénink s omezeným přísunem kyslíku, výrazně zvyšuje schopnost organismu toto omezené množství kyslíku využít.
Řada výzkumů prokázala velmi překvapivá zjištění – i u velmi trénovaných sportovců dochází při zařazení hypoxického tréninku k výraznému nárůstu anaerobní i aerobní výkonnosti.
 
 
Pobyt a trénink v prostředí s nižším obsahem kyslíku ve vdechovaném vzduchu pozitivně ovlivňuje řadu faktorů a dochází k:
 
 
• nárůstu V02 max (maximální spotřeby kyslíku)
• zvýšení výkonu a rychlosti
• zvýšení silových a vytrvalostních schopností
• prodloužení doby, kdy je tělo schopno podávat maximální výkon
• zkrácení doby nutné na zotavení po výkonu
• zkrácení nutné rekonvalescence po zranění
• snížení celkové únavy
 
 
 
Fyziologické efekty:

• zvýšením produkce hormonu erytropoetin dochází ke zvýšení tvorby hemoglobinu a následně i vyšší produkci červených krvinek
• nárůst krevních kapilár, stimulace svalového myoglobinu a zlepšené zásobování svalů okysličenou krví
• snížení klidové TF a krevního tlaku
• zvýšení produkce růstového hormonu
• snížení oxidativního stresu z volných radikálů
• zvýšení metabolismu tuků
• transformace cholesterolu na DHEA - hormon „mládí“
Všechny tyto efekty přetrvávají i po ukončení hypoxické stimulace a to po dobu několika týdnů, než začnou postupně klesat a vracet se k výchozí úrovni.
K hypoxické stimulaci za účelem zvýšení sportovní výkonnosti se používá metoda spaní a pobytu v hypoxickém stanu a metoda tréninku s hypoxickou maskou. Minimální doba využití stanu by měla být 14 dní, ideální potom 4-6 týdnů, s postupným zvyšováním simulované výšky od 1500m n.m. až po 2800m n.m. V kombinaci s maskou se doporučují 2-3 tréninky týdně v trvání 30min-1hod ve výšce max. 3000m n.m., v případě využití pouze masky (bez spaní ve stanu) by se mělo jednat o min. 10 tréninků ob den v trvání cca. 1hod. Zlepšené krevní parametry dosažené jakoukoliv z těchto metod se po ukončení „kůry“ udrží přibližně 2 měsíce a poté se začnou postupně vracet k původní úrovni.
Foto červené krvinky, foto ze zátěžových testú(Novotňák)
 
 
 
 
Výhody použití hypoxického stanu a masky oproti pobytu v horách
 
 
Systém „spi nahoře, trénuj dole“ umožňuje nezasáhnout do tréninkového plánu a trénovat bez omezení i v době hypoxické stimulace.
Odstranění dočasného poklesu výkonnosti spojeného s reaklimatizací po návratu z vysokých hor - po skončení používání systému je možné závodit prakticky ihned.
Nedochází ke zpomalení regenerace jako při pobytu a tréninku vysoko v horách a kvalita spánku není při dodržení postupného zvyšování nadmořské výšky nijak ovlivněna.
 
Nadmořská výška se dá postupně zvyšovat až na úroveň, kde dochází k největším adaptačním změnám v organismu (max. zvýšení krvetvorby) ale nedochází ještě k narušení spánku a negativnímu ovlivnění regenerace.
Odpadá nutnost počáteční aklimatizace před započetím tréninku po příjezdu do vysokohorského prostředí.
 
 
Možnost realizovat terapii v místě bydliště a tréninkového zázemí bez nutnosti cestovat na dlouhou dobu do hor.
Značná finanční úspora v porovnání s několikatýdenním pobytem ve vysokých horách.
V případě kombinace stanu a masky možnost absolvovat jen část tréninku v prostředí hypoxie tak, aby nedošlo k mnoha negativním jevům- viz výše.
Možnost aklimatizace na závody konané ve vysoké nadmořské výšce s konkrétním přizpůsobením podmínek.
 
 
 
  
 
 
 
 
Tolik ke zvyšování sportovní výkonnosti za pomocí zařízení Hypoxico. Příště si řekneme o využití těchto zařízení v dalších dvou oblastech a to aklimatizace u horolezců nebo sportovců, podnikajících výlety do vysokohorských oblastí, a o léčbě neduhů civilizace - nemocí jako je astma, alergie apod., které se právě sportovců (ale nejen jich) často týkají.
 
 
M.M.