Stejně jako v posledních dvou letech, kdy byl motoristický kultovní závod Paříž-Dakar přesunut na nové místo, má Hisport a jeho zastoupení Hypoxico určitý podíl na závěrečné přípravě domácích závodníků a stájí. Jde samozřejmě o hypoxickou přípravu a aklimatizaci jezdců na velmi vysokou nadmořskou výšku, ve které především úvodní část závodu probíhá.
 
 
 
 
 
 
 
 
Součástí samotné aklimatizační kůry je i zlepšení krevních parametrů řidičů a jejich lepší fyzická i „mentální“ výkonnost v extrémních podmínkách, ve kterých závod probíhá.
Naše provozovna proto v současné době doslova přetéká rezervovanými hypoxickými generátory a stany, čekajícími na převzetí nejlepšími Českými závodníky Dakarského závodu.
 
 
 
 
 
Už vzhledem k předchozím dvěma ročníkům, kdy se domácím účastníkům Dakaru, především řidičům kamionů, v úvodních etapách nadmíru dařilo a netrpěli žádnými problémy vyvolanými extrémní nadmořskou výškou je jasné, že využití hypoxických zařízení je i zde velmi opodstatněné a nese ovoce.
 
 
 
 
I když sám nejsem „kovaným“ motoristou, auta jako taková mně samozřejmě lákají a baví a právě Dakar je jednou ze soutěží, kterou i díky této spolupráci s našimi jezdci, po večerech při reportážích ze soutěže, pečlivě a pravidelně sleduji. A letos tomu nebude jinak.

M.M.